Home / Free adult latina cams / Pagdating na panahon

Pagdating na panahon Girls on nude dating sites

Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay.

Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Hesus–upang isama sa kanya.

Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo.

Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. MABUTING BALITA (Mateo 25:1-13) NOONG panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Ang lima sa kanila’y hangal at ang lima’y matalino.

Malaki ang papel na ginagampanan ng mga sulông kanilang tangan.

Hindi ito mga simpleng Iamparang ipinapatong lang sa mesa.

pagdating na panahon-89pagdating na panahon-7

Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit.

Makakasama rin ng mga nabubuhay ang mga nangamatay sa kaluwalhatian ng pagdating ni Jesus sa itinakdang panahon.

MGA KAPATID, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa.

Lynette (Sharon Cuneta) is a conservative and religious lady who leads a boring life selling native delicacies in Laguna. So when she gets a marriage proposal from Manuel (Robin Padilla), whose family is known to be a brood of chauvinists, she was ecstatic.

Upon learning this news, Manuel's family was not exactly happy.

721 comments

  1. Pagpag Siyam na Buhay. 2017 1h46m. When Cedric Daniel Padilla and his friends accidentally visit the funeral set up by Leni. Pagdating ng Panahon

  2. Maaaring mahati ang mga paksain noong panahon ng Kastila sa 1 Panahon ng Panitikang Pansimbaha na kinabibilangan ng mga dalit, nobena, buhay- buhay ng mga santo’t.

  3. Sa nalalapit na pagtatapos ng Karaniwang Panahon. kung anong uri ng paghahanda ang ginagawa ng mga dalaga para sa nalalapit na pagdating ng lalaking.

  4. Ikaw na ang bahala Panalangin. 16. Listen to Pagdating ng panahon 2-disc now. Listen to Pagdating ng panahon 2-disc in full in the Spotify app.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*